1st International Symposium TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chairman Prof. dr Andrzej Górecki

Dr med. Stanisław Czyrny, Prof. dr hab. Tadeusz Gaździk, Prof. dr hab. Romuald Kreczko, Doc. dr hab. Jacek Kruczyński, Prof. dr hab. Wojciech Kuś, Doc. dr hab. Paweł Małdyk, Prof. dr hab. Janusz Skowroński, Doc. dr hab. Tadeusz Trzaska, Dr med. Jerzy Widuchowski

HONOURED PROTECTORS

 • Prof. dr hab. Andrzej Gołaś
  Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa
 • Jego Eminencja
  ks. Franciszek Kardynał Macharski
  Metropolita Krakowski
 • Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Marek Zembala
 • Prorektor UJ d/s Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Kazimierz Rąpała
 • Prezes Zarządu Głównego PTO i Tr.
 • Prof. dr hab. Marek Zembala
Prorektor UJ d/s Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Daniel Zarzycki
Kierownik Katedry Ortopedii CMUJ
 • Lek. med. Andrzej Ryś
Wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Jacek Kukurba
Dyrektor Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych
 • Mgr. Tadeusz Mękarski
Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Dr Andrzej Ślęzak
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im S. Żeromskiego w Krakowie
 • Jacek Buczek
Dyrektor I Oddziału Deutsche Bank w KrakowieORGANIZING COMMITTEE
    

Chairman / Przewodniczący:
Julian Dutka

Members / Członkowie:
    

dr Paweł Sosin, dr Piotr Łata, dr Marek Libura, dr Alfred Ciszewski, dr Jerzy Jamka, dr Piotr Morawiecki, dr Tomasz Sorysz, dr Mariusz Urban, dr Beata Zawiejska

General Agenda (4-6.10.2001)

04.10.2001 Thursday

19:00 Opening ceremony Aula Collegium Novum of Jagiellonian University  ul. Gołębia 24

 •     Inaugurating lectures.
 •     Społeczne i ekonomiczne aspekty endoprotezoplastyki stawu kolanowego. J. Kruczyński.
(Social and economic aspects of TKR. The Bone and Joint Decade 2000 – 2010).
 •     Cocktail party.


05.10.2001 Friday

9:00 I. Session: Principles and general problems, Moderators: J. Breitenfelder, A. Górecki, M. Synder

 •     A. Górecki. Systemy i typy endoprotez stawu kolanowego. (Systems and types of TKR).
 •     T. Gaździk. Wskazania i planowanie przedoperacyjne. (Indications and preoperative planning).
 •     Dick. The knee surface replacement, first choice for all days knee arthritis and extremes?
 •     10 years experience in 1024 cases from the department of joint surgery and trauma of the Vilshofen Hospital. (Germany)
 •     A.Górecki., M. Kowalski.. Principles and techniques of TKR in varus knee.
 •     M. Needhoff. The valgus knee (England)
 •     Czyrny, K. Szklanny, T. Malina, Z. Czyrny. Indications for endoprosthesis implantation surgery of the knee joint – criteria for the endoprosthesis type choice.
 •     M. Synder, D. Witoński, M. Drobniewski. Evaluation of patients with knee arthritis scheduled for TKR.
 •     J. Czapiński, A. Wall. Bone and ligamentous knee instability – problem of choice of endoprosthesis.
 •     Disscusion


10:55 Coffee break

11:10 II. Session: Surgical techniques, Moderators: E. Skomina, P Małdyk, J. Widuchowski

 •     Widuchowski. Dostępy i technika operacyjna (Surgical approaches and techniuques).
 •     P. Małdyk. Specyfika endoprotezoplastyki kolana w RZS. (Specific problems of TKR in rheumatoid arthritis).
 •     J. Breitenfelder, A. Ottersbach. Our experiences with the computernavigation in 100 kneeeendoprothesis type SEARCH (AESCULAP). (Germany)
 •     M. Needhoff. Complications in total knee replacement. (England)
 •     J. Kowalczewski, P. Małdyk, C. Michalak, M. Śmiłowicz. Revision knee arthroplasty in our experience.
 •     W. Woźniak, M. Rychłowska-Pruszyńska, M. Kuczabski, A. Szafrański, T. Izbicki, T. Walenta, J. Kijowski,  K. Bilska, M. Lorkowska-Precht, M. Liebhart, T. Kłępacka,  K. Wermeński, I. Kopyś-Wiszniewska. Knee area reconstrustion after wide oncologic resections.
 •     M. Synder, D. Witoński, M. Domżalski. Evaluation of surgical approach to the knee joint for total knee replacement.
 •     J. Dutka, P. Sosin, M. Libura, M. Urban. Influence of surgical approach on early functional results of TKR.
 •     Disscusion


13:05 III. Session: Results

Moderators:  M. Needhoff, W.M. Kuś, T. Gaździk

 •     E. Skomina, R. Trebše, V. Pišot, A. Bergoè. The results of a PFC total knee arthroplasties at our institution. (Slovenia)
 •     M. Kowalski, A. Górecki.. The results of cemented total knee arthroplasty.
 •     K. Gawęda, M. Jabłoński, J. Walawski. Clinical outcome of cemented total knee arthroplasty using the Kinemax system. Results after 5 years.
 •     J. Widuchowski, R. Faltus, P. Łukasik, P. Reszka, A. Pala. Total knee arthroplasty – our experiences.
 •     B. Wójcik, T.S. Gaździk, Ł. Niedźwiedzki, M. Nolewajka. Our experiences in total condylar knee replacement.
 •     S. Czyrny, K. Szklanny, T. Malina, Z. Czyrny.  Results of  GSB,  Kinemax and  DePuy endoprosthesis of  the knee implantation .
 •     T. Niedźwiedzki, J. Nitoń, M. Szuścik. Total knee arthroplasty in Ward of Orthopedic, Traumatologic and Hand Surgery of Rydygier’s District Hospital in Cracow.
 •     K. Czekaj, S. Dobija. Our experience in knee arthroplasty.
 •     J. Dutka, P. Sosin, A. Ciszewski, T. Sorysz. Influence of preoperative knee deformity on TKR results – experience with PFC system.
 •     Disscusion


14:50 Lunch

19:00 Banquet Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Rynek Główny 35

06.10.2001 Saturday

9:00 IV. Session: Specific problems, Moderators:  T. Dick, R. Kreczko, W. Woźniak

 •     T. Trzaska. Alloplastyka rzepki ? - w endoprotezoplastyce stawu kolanowego.(
 •     Patellar replacement? – in total knee alloplasty).
 •     K. Ch. Westphal. P.F.C.-SIGMA – Solutions for posttraumatic gonarthrosis. (Germany)
 •     J. Stachowiak, T. Sowiński, K. Kwiatkowski. Patello-femoral joint in TKR.
 •     M. Emerton. Unicompartmental knee arthroplasty. (England)
 •     D. Witoński, M. Synder The favorable influence of non-tourniquet deflating before wound closing for blood loss after cemented total knee replacement.
 •     J. Dutka, P. Sosin, T. Sorysz, M. Libura Anatomic and functional reconstruction of the knee joint in severe bone and ligamentous instability with GSB system.
 •     Sanofi - Synthelabo – presentation.
 •     Discusion


10:35  Coffee break

10:50   V. Session: Rehabilitation, Moderators: K. Karpaš, T. Trzaska, S. Czyrny

 •     S. Czyrny. Postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne po alloplastyce całkowitej stawu kolanowego. (Postoperative and rehabilitation protocol after TKR).
 •     W. Hagner, P.J. Biliński. Rehabilitation protocol after total knee replacement.
 •     P. Sosin, W. Chała, J. Dutka, M. Libura. Gait analysis after TKR with PCL substituting/sacrificing AGC system.
 •     A. Dworak, M. Wesołowicz. Own experience in rehabilitation after TKR.
 •     P. Sosin, J. Dutka, P. Łata. Efficiency of the kinesitherapy with continuous passive motion after total knee arthroplasty.
 •     Disscusion


12:05 VI. Session: Complications, Moderators: K.Ch. Westphal,  J. Skowroński,  J. Kruczyński

 •     J. Skowroński. Powikłania wczesne i późne po alloplastyce całkowitej stawu kolanowego. (Early and late complications after TKR).
 •     P.  Cloedt, R. Emery, J. Legaye, W. Lokietek.  Infected total knee prosthesis. Guidance for therapeutic choice.  (Belgium)
 •     K. Karpaš, P. Šponer. Management of complications after total knee arthroplasty. (Czech Rep.)
 •     J. Markuszewski, D. Wierusz-Kozłowska, W. Woźniak, A. Szczepanik, E. Okoń. 
The markers of oxidative stress in the monitoring of the integration of the endoprosthesis of knee and hip joint.
 •     R. Latosiewicz, J. Murawski. Incidence of deep vein thrombosis after total knee arthroplasty with low-mollecular weight heparin prophylaxis.
 •     Disscusion


13:20 Closing ceremony