7th International Symposium TOTAL KNEE ARTHROPLASTY VII 3 - 5. 10. 2013 Międzynarodowe Sympozjum ALLOPLASTYKA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO

SCIENTIFIC COMMITTEE / Komitet Naukowy

 • Paolo Adravanti (Italy)

 • Paweł Małdyk (Poland)
 • Karl Brabants (Belgium)

 • Philippe Neyret (France)
 • Julian Dutka (Poland)

 • Teemu Moilanen (Finland)
 • Tadeusz Gaździk (Poland)

 • Alvin Ong (USA)
 • Andrzej Górecki (Poland)
 •    
 • Janusz Płomiński (Poland)
 • Rolf Haaker (Germany)

 • Michele Rosa (Italy)
 • Laszlo Hangody (Hungary)

 • Hans Peter Scharf (Germany)
 • Jacek Kaczmarczyk (Poland)

 • Jan Skowroński (Poland)
 • Ireneusz Kotela (Poland)

 • Marek Synder (Poland)
 • Dietmar Pierre König (Germany)

 • Carsten Tibescu (Germany)
 • Jacek Kowalczewski (Poland)

 • Tadeusz Trzaska (Poland)
 • Jacek Kruczyński (Poland)

 • Ricardo Varatojo (Portugal)
 • Damian Kusz (Poland)

 • Bruno Violante (Italy)
 • Wojciech Kuś (Poland)

 • Steven Velkes (Israel)
 • Krzysztof Kwiatkowski (Poland)
   
 • James Waddell (Canada)
 • A. MazharTokgozoglu (Turkey

 • Karl Westphal (Germany)
 • Reinhard Windhager (Germany)


Komitet Organizacyjny/Organizing Committee

Oddział Chirurgii Ortopedyczno Urazowej Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego (Orthopaedic and Traumatologic Department of Żeromski Hospital)
Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu (Foundation for Treatment of Trauma and Musculoskeletal Disorders

 •     Prezydent/President: Julian Dutka
 •     Vice-Prezydent/Vice-President: Paweł Skowronek
 •     Sekretariat/Secretary: Bartłomiej Dobosz , Michał Skowronek
 •     Skarbnik/Treasurer: P.Maleta
 •     Członkowie/Members: T.Sorysz, P.Sosin, A.Pawelec, Ł.Dutka, S.Żmuda, D.Więcek, B.Cichy, M.Marchewczyk, A.Bartyzel, Ł.Budziaszek, K.Stączek, M.Bukowczan, B.Kumor, K.Korzycki, A.Śmigielska